Llenguatge
Memòria
Funcions executives
Processament auditiu

Ens esforçarem a reconèixer la veu de les persones, els sons quotidians i els estils musicals.

Esculli una de les activitats per començar.
Tornar
Processament visual
Atenció i concentració
Processament auditiu