Llenguatge
Memòria
Funcions executives
Funcions executives

L’ésser humà és un ésser executiu: raona, articula els seus pensaments amb lògica i és capaç de sintetitzar conceptes i formular idees abstractes. Treballarem les funcions executives a partir d’habilitats com la lògica, la capacitat d’abstracció i la planificació.

Esculli una de les activitats per començar.
Tornar
Processament visual
Atenció i concentració
Processament auditiu