Llenguatge
Memòria
Funcions executives
Llenguatge

Exercitarem el llenguatge des de diferents perspectives: el nom de les coses, la recuperació de paraules concretes, el significat que tenen i l’ordre de l’expressió verbal.

Esculli una de les activitats per començar.
Tornar
Processament visual
Atenció i concentració
Processament auditiu