Llenguatge
Memòria
Funcions executives
Processament visual

Ens esforçarem a reconèixer imatges i figures, interpretar correctament els estímuls i orientar-nos en l’espai.

Esculli una de les activitats per començar.
Tornar
Processament visual
Atenció i concentració
Processament auditiu