Direcció científica
Autora
  • Nina Gramunt Fombuena. Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades (ISPA).
Col·laboradors
  • Elisenda Anglada (ISPA).
  • Roger Charler i Baulés (ISPA).